top of page
NHCZ s.r.o.

Kvalita

Kvalita odvedené práce
je pro nás v NHCZ prioritou,
být průměrní nám nestačí

Technologie

V NHCZ máme vlastní technologie,
spolupráce s velkými hráči a to
nejen na českém trhu

Profesionalita

Vysoká profesionalita
zaměstnanců i vedení firmy NHCZ

Lokalizace

NHCZ působí po celé České republice

Domů

Naše služby

Služby

Demolice mostních objektů a objektů propustků vč. stříhání, vydrcování a třídění výzisku.

Nexen Tire - NHCZ s.r.o.

O nás

V NHCZ se vždy snažíme najít cestu, která umožní naše činnosti provádět v co nejkratších termínech a zároveň ve vysoké kvalitě, kterou naši zákazníci vyžadují.
V oblasti železničních staveb máme značné zkušenosti s realizací prací ve výlukách ČD, organizujeme kolejovou mechanizaci, řešíme problematické přesuny konstrukcí a materiálů do nepřístupných míst na tratích ČD.
Prakticky stejný rozsah činnosti jsme schopni realizovat v rámci dopravních, mostních a pozemních stavebních objektů.
Našim zákazníkům jsme schopni navrhovat alternativní postupy při realizaci a použití alternativních materiálů pro zabudování tak, abychom co nejlépe vyhověli jejich představám o výsledné podobě díla, popř. o konečném termínu dokončení díla s ohledem na výluky a uzavírky železničních tratí a přilehlých komunikací.

O nás

Realizace

Opravy podlah a tryskání - podchod Duchcov

Opravy podlah a tryskání - podchod Duchcov

Opravy podlah a tryskání - podchod Duchcov

Opravy podlah a tryskání - podchod Duchcov

Opravy podlah a tryskání - podchod Duchcov

Opravy podlah a tryskání - podchod Duchcov

Opravy podlah a tryskání - podchod Duchcov

Opravy podlah a tryskání - podchod Duchcov

20211201_110324

20211201_110324

Rekonstrukce mostu Kadaň ul. Hřbitovní

Rekonstrukce mostu Kadaň ul. Hřbitovní

Rekonstrukce mostu Kadaň ul. Hřbitovní

Rekonstrukce mostu Kadaň ul. Hřbitovní

Rekonstrukce mostu Kadaň ul. Hřbitovní

Rekonstrukce mostu Kadaň ul. Hřbitovní

Rekonstrukce mostu Kadaň ul. Hřbitovní

Rekonstrukce mostu Kadaň ul. Hřbitovní

Rekonstrukce mostu Kadaň ul. Hřbitovní

Rekonstrukce mostu Kadaň ul. Hřbitovní

Rekonstrukce mostu Kadaň ul. Hřbitovní

Rekonstrukce mostu Kadaň ul. Hřbitovní

Rekonstrukce mostu Kadaň ul. Hřbitovní

Rekonstrukce mostu Kadaň ul. Hřbitovní

Rekonstrukce mostu Kadaň ul. Hřbitovní

Rekonstrukce mostu Kadaň ul. Hřbitovní

Rekonstrukce mostu Kadaň ul. Hřbitovní

Rekonstrukce mostu Kadaň ul. Hřbitovní

Rekonstrukce mostu Kadaň ul. Hřbitovní

Rekonstrukce mostu Kadaň ul. Hřbitovní

Rekonstrukce mostu Kadaň ul. Hřbitovní

Rekonstrukce mostu Kadaň ul. Hřbitovní

Rekonstrukce mostu Kadaň ul. Hřbitovní

Rekonstrukce mostu Kadaň ul. Hřbitovní

Rekonstrukce mostu Kadaň ul. Hřbitovní

Rekonstrukce mostu Kadaň ul. Hřbitovní

Oprava vjezdového mostku do parkingu Modřany

Oprava vjezdového mostku do parkingu Modřany

Oprava vjezdového mostku do parkingu Modřany

Oprava vjezdového mostku do parkingu Modřany

Oprava vjezdového mostku do parkingu Modřany

Oprava vjezdového mostku do parkingu Modřany

Oprava vjezdového mostku do parkingu Modřany

Oprava vjezdového mostku do parkingu Modřany

Oprava vjezdového mostku do parkingu Modřany

Oprava vjezdového mostku do parkingu Modřany

Podchod Duchcov - nový vstup

Podchod Duchcov - nový vstup

Podchod Duchcov - nový vstup

Podchod Duchcov - nový vstup

Podchod Duchcov - nový vstup

Podchod Duchcov - nový vstup

Podchod Duchcov - nový vstup

Podchod Duchcov - nový vstup

Podchod Duchcov - nový vstup

Podchod Duchcov - nový vstup

Podchod Duchcov - nový vstup

Podchod Duchcov - nový vstup

Podchod Duchcov - nový vstup

Podchod Duchcov - nový vstup

Podchod Duchcov - nový vstup

Podchod Duchcov - nový vstup

Podchod Duchcov - nový vstup

Podchod Duchcov - nový vstup

Podchod Duchcov - nový vstup

Podchod Duchcov - nový vstup

Podchod Duchcov - nový vstup

Podchod Duchcov - nový vstup

Stavební jáma včetně vývěsu kabeláží

Stavební jáma včetně vývěsu kabeláží

Systém vodotěsné izolace a zpětné zásypy

Systém vodotěsné izolace a zpětné zásypy

Sanace nosné konstrukce

Sanace nosné konstrukce

Sanace a injektážní pakry

Sanace a injektážní pakry

Podkladní betony

Podkladní betony

Přechodové oblasti

Přechodové oblasti

Montáž konstrukce

Montáž konstrukce

Injektáž trhlin nosné konstrukce silově spojující (epoxid)

Injektáž trhlin nosné konstrukce silově spojující (epoxid)

Izolace přechodové oblasti

Izolace přechodové oblasti

Izolace a drenáže

Izolace a drenáže

Dokončená realizace 1

Dokončená realizace 1

Dokončená realizace 2

Dokončená realizace 2

Dokončená realizace 3

Dokončená realizace 3

Kompletní oprava mostu Duchcov

Kompletní oprava mostu Duchcov

Kompletní oprava mostu Duchcov

Kompletní oprava mostu Duchcov

Kompletní oprava mostu Duchcov

Kompletní oprava mostu Duchcov

Kompletní oprava mostu Duchcov

Kompletní oprava mostu Duchcov

Kompletní oprava mostu Duchcov

Kompletní oprava mostu Duchcov

Kompletní oprava mostu v km 31,834 Ledvi

Kompletní oprava mostu v km 31,834 Ledvi

Kompletní oprava mostu v km 31,834 Ledvi

Kompletní oprava mostu v km 31,834 Ledvi

Kompletní oprava mostu v km 31,834 Ledvi

Kompletní oprava mostu v km 31,834 Ledvi

Kompletní oprava mostu v km 31,834 Ledvi

Kompletní oprava mostu v km 31,834 Ledvi

Kompletní opravy mostních objektů Děčín

Kompletní opravy mostních objektů Děčín

Kompletní opravy mostních objektů Děčín

Kompletní opravy mostních objektů Děčín

Kompletní opravy mostních objektů Děčín

Kompletní opravy mostních objektů Děčín

Kompletní opravy mostních objektů Děčín

Kompletní opravy mostních objektů Děčín

Kompletní opravy mostních objektů Děčín

Kompletní opravy mostních objektů Děčín

Kompletní opravy mostních objektů Děčín

Kompletní opravy mostních objektů Děčín

Kompletní opravy mostních objektů Děčín

Kompletní opravy mostních objektů Děčín

Kompletní opravy mostních objektů Děčín

Kompletní opravy mostních objektů Děčín

Kompletní opravy mostních objektů Děčín

Kompletní opravy mostních objektů Děčín

Kompletní opravy mostních objektů Děčín

Kompletní opravy mostních objektů Děčín

Kompletní opravy mostních objektů Děčín

Kompletní opravy mostních objektů Děčín

Kompletní opravy mostních objektů Děčín

Kompletní opravy mostních objektů Děčín

Kompletní opravy mostních objektů Děčín

Kompletní opravy mostních objektů Děčín

Kompletní opravy mostních objektů Děčín

Kompletní opravy mostních objektů Děčín

Kompletní opravy mostních objektů Děčín

Kompletní opravy mostních objektů Děčín

Kompletní opravy mostních objektů Děčín

Kompletní opravy mostních objektů Děčín

Kompletní opravy mostních objektů Děčín

Kompletní opravy mostních objektů Děčín

Kompletní opravy mostních objektů Děčín

Kompletní opravy mostních objektů Děčín

Těsnící a silově spojující injektáže nos

Těsnící a silově spojující injektáže nos

Těsnící a silově spojující injektáže nos

Těsnící a silově spojující injektáže nos

Těsnící a silově spojující injektáže nos

Těsnící a silově spojující injektáže nos

Těsnící a silově spojující injektáže nos

Těsnící a silově spojující injektáže nos

Výstavba propustku a odvodňovacího rigol

Výstavba propustku a odvodňovacího rigol

Výstavba propustku a odvodňovacího rigol

Výstavba propustku a odvodňovacího rigol

Výstavba propustku a odvodňovacího rigol

Výstavba propustku a odvodňovacího rigol

Výstavba propustku a odvodňovacího rigol

Výstavba propustku a odvodňovacího rigol

Výstavba nové opěrné zdi Praha-Radotín

Výstavba nové opěrné zdi Praha-Radotín

Výstavba nové opěrné zdi Praha-Radotín

Výstavba nové opěrné zdi Praha-Radotín

Výstavba nové opěrné zdi Praha-Radotín

Výstavba nové opěrné zdi Praha-Radotín

Výstavba nové opěrné zdi Praha-Radotín

Výstavba nové opěrné zdi Praha-Radotín

Komplexní oprava opěr mostu Březno u Chomutova

Komplexní oprava opěr mostu Březno u Chomutova

Nové ŽB konstrukce, statické zajištění zdiva, nízkotlaké injektáže, sanace kamenného zdiva

Železobetonový most 3-069 Doubí u Tábora

Železobetonový most 3-069 Doubí u Tábora

Základové konstrukce

Železobetonový most 3-069 Doubí u Tábora

Železobetonový most 3-069 Doubí u Tábora

Železobetonový most 3-069 Doubí u Tábora

Železobetonový most 3-069 Doubí u Tábora

Železobetonový most 3-069 Doubí u Tábora

Železobetonový most 3-069 Doubí u Tábora

Železobetonový most 3-069 Doubí u Tábora

Železobetonový most 3-069 Doubí u Tábora

Železobetonový most 3-069 Doubí u Tábora

Železobetonový most 3-069 Doubí u Tábora

Konstrukce rámu

Železobetonový most 3-069 Doubí u Tábora

Železobetonový most 3-069 Doubí u Tábora

Dokončená konstrukce rámu

Železobetonový most 3-069 Doubí u Tábora

Železobetonový most 3-069 Doubí u Tábora

Konstrukce opěr

Železobetonový most 3-069 Doubí u Tábora

Železobetonový most 3-069 Doubí u Tábora

Mnetěš - Kompletní realizace

Mnetěš - Kompletní realizace

Rekonstrukce propustků - silniční + železniční

Lávka Praha - Modřany

Lávka Praha - Modřany

Komplexní oprava ocelové lávky, nová železobetonová spřažená deska, nová protikorozní ochrana, oprava ocelové konstrukce, sanace opěr, demolice a výstavba nových železobetonových předpolí

Most Kytlice

Most Kytlice

Nová monolitická horní stavba, sanace spodní stavby, nízkotlaké injektáže

Most Lužná

Most Lužná

Kompletní realizace - Vestavba konstrukce Multiplate do kamenné klenby, montáž zásunem

Most Lužná

Most Lužná

Postupná montáž konstrukce Multiplate s postupným zasováním do stávající kamenné klenby

Most Lužná

Most Lužná

Konstrukce typu Multiplate - realizace vč. montáží

Most Putim

Most Putim

Demontáž žel. svršku a mostnic před provedením protikorozní ochrany ocelové konstrkuce

Most Putim

Most Putim

Komplexní oprava mostu - Nová protikorozní ochrana ocelových částí, sanace opěr a pilířů, repase mostních ložisek, opravy na železničním svršku

Most Putim

Most Putim

Most Putim

Most Putim

Most Putim

Most Putim

Most Putim

Most Putim

Stav po demontáži železničního svršku a mostnic - Realizace protikorozní ochrany

Oprava historického mostu Sedlec - Prčice

Oprava historického mostu Sedlec - Prčice

Nové kamenné zdivo a spárování pod dohledem NPÚ

Oprava historického mostu Sedlec - Prčice

Oprava historického mostu Sedlec - Prčice

Nové kamenné zdivo a spárování pod dohledem NPÚ

Oprava historického mostu Sedlec - Prčice

Oprava historického mostu Sedlec - Prčice

Tryskání zdiva Torbem

Oprava historického mostu Sedlec - Prčice

Oprava historického mostu Sedlec - Prčice

Kompletní sanace spodní stavby pod dohledem NPÚ (obnova kamenného zdiva, historické spárování, nízkotlaké injektáže)

Ústí nad Labem - Západ

Ústí nad Labem - Západ

Protikorozní ochrana návěstních lávek

Praha Vysočany

Praha Vysočany

Železobetonový obloukový most Praha Vysočany - Novostavba

Praha Vysočany

Praha Vysočany

Železobetonový obloukový most Praha Vysočany - Novostavba

Praha Vysočany

Praha Vysočany

Železobetonový obloukový most Praha Vysočany - Novostavba

Praha Vysočany

Praha Vysočany

Železobetonový obloukový most Praha Vysočany - Novostavba

Praha Vysočany

Praha Vysočany

Železobetonový obloukový most Praha Vysočany - Novostavba

Opěrné zdi Nová Ves

Opěrné zdi Nová Ves

Kompletní realizace gabionových konstrukcí vč. zemních prací

Oprava mostu Kyjice

Oprava mostu Kyjice

Kompletní realizace, nové ŽB konstrukce, sanace, systém vodotěsné izolace

NEXEN Tire

NEXEN Tire

Zemní práce, zákládání objektů - Železobetonové pásy a desky

NEXEN Tire

NEXEN Tire

Zemní práce, zákládání objektů - Železobetonové pásy a desky

NEXEN Tire

NEXEN Tire

Zemní práce, zákládání objektů - Železobetonové pásy a desky

Most Zborov

Most Zborov

Kompletní realizace novostavby prefabrikovaného mostu vč. demolice předchozí kamenné konstrukce

Most Zborov

Most Zborov

Kompletní realizace nové prefabrikované klenby vč. předchozí demolice, zemních prací a systému vodotěsné izolace

Most Zborov

Most Zborov

Demolice mostu Zborov vč. recyklace materiálu

Realizace

Reference

Reference

Most km 36,551 Mlýny - Jedlová

Sedlec (2) (1).jpg

Kontakt

Tomáš Hodek

Obchod, nabídky, realizace staveb

+420 601 126 188
hodek@nhcz.cz

Pavel Novotný

Realizace staveb, tesařské konstrukce

+420 725 184 953
novotny@nhcz.cz

Kontakt
bottom of page